Lines


Moscow metro lines:                                  Opened in         Lenght

  1  Sokolnicheskaya Line                               1935
  2  Zamoskvoretskaya Line                           1938
  3  Arbatsko – Pokrovskaya Line                    1938
  4  Filyovskaya Line                                      1958
  5  Koltsevaya Line                                       1950
  6  Kaluzhsko - Rizhskaya Line                      1958
  7  Tagansko - Krasnopresnenskaya Line        1966
  8  Kalininskaya Line                                      1979
  9  Serpukhovsko - Timiryazevskaya Line        1983
 10 Lyublinsko - Dmitrovskaya Line                 1995
 11 Kakhovsaya Line                                       1995


 L1 Butovskaya Line
 M1 Monorail Transport SystemMoscow Metro Map